ul. Świetlana 3/1, 60-151 Poznań
+48 604 556 391
radca@filipjanczuk.pl

Kancelaria
Radcy Prawnego

Korporacje

Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego. Pomoc prawna od etapu tworzenia i rejestracji podmiotu, do obsługi jego bieżącej działalności gospodarczej. Obsługa Zgromadzeń Wspólników, posiedzeń Zarządów i Rad Nadzorczych. Rozwiązywanie sporów z pracownikami i kontrahentami. Postępowania sądowe i sądowo-administracyjne. Kontakty z urzędami i instytucjami. Procesy przekształcania, łączenia i podziału spółek; badanie due dilligence. Postępowania upadłościowe i likwidacyjne. Windykacja należności. Współpraca z Agencją Detektywistyczną (m.in. do spraw wywiadu gospodarczego) oraz Kancelarią Notarialną (m.in. do spraw wymaganych przez Kodeks Spółek Handlowych czy dotyczących nieruchomości).

Przedsiębiorcy

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców. Pomoc prawna od etapu zakładania działalności gospodarczej i rejestracji podmiotu, do obsługi wszelkich aspektów jego gospodarczej aktywności. Wszelkie kwestie związane z pracownikami oraz kontrahentami. Postępowania sądowe i sądowo-administracyjne. Kontakty z urzędami i instytucjami. Windykacja należności. Współpraca z Agencją Detektywistyczną (m.in. do spraw wywiadu gospodarczego) oraz Kancelarią Notarialną (m.in. do spraw dotyczących nieruchomości).

Osoby prywatne

Pomoc prawna w sprawach życia codziennego. Sprawy rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, kontakty z dzieckiem), spadkowe (nabycie spadku, zachowek, dział spadku), pracownicze (rozwiązanie umowy o pracę, niezapłacone wynagrodzenie, wypadki przy pracy, wszelkie roszczenia pracodawcy względem pracownika), karne (jako oskarżony lub osoba pokrzywdzona przestępstwem). Współpraca z Agencją Detektywistyczną (m.in. do spraw rodzinnych) oraz Kancelarią Notarialną (m.in. do spraw dotyczących nieruchomości, spadków, darowizn).

O mnie

Nazywam się Filip Jańczuk i jestem radcą prawnym.

Swoją Kancelarię prowadzę w Poznaniu, ale usługi prawne świadczę w całej Polsce.

Oferuję kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych bez względu na formę prowadzenia działalności. Wspieram zarówno przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego, jednoosobowe firmy czy pracodawców zatrudniających dziesiątki pracowników.

Zajmuję się także sprawami rodzinnymi (rozwód, alimenty, podział majątku, pomoc w regulowaniu kontaktów z dziećmi), spadkowymi, pracowniczymi oraz karnymi.

W świadczeniu usług korzystam z pomocy współpracującej Agencji Detektywistycznej i Kancelarii Notarialnej.

Każdego dnia pracuję nad tym, aby świadczyć usługi najwyższej jakości. Chcę, by moja Kancelaria udzielała każdemu jej Klientowi pomocy prawnej zgodnej z najlepszymi standardami.

Zapraszam Cię do kontaktu.
Pozdrawiam,
Filip Jańczuk

Specjalizacje

Najczęściej zajmuję się: 

Postępowania sądowe i administracyjne

Prowadzę postępowania cywilne, karne oraz postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne.

Oferuję zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania (udział w rozprawach sądowych oraz kontaktach z urzędami i instytucjami). Przygotowuję pisma procesowe i pisma do organów administracji.

Moja pomoc obejmuje m.in.:
1. przygotowywanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg, kasacji i innych pism procesowych,
2.  reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi organami,
3. uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz odwołania od tychże.

Umowy

Pomoc w zakresie przygotowywania, wykonywania i rozwiązywania wszelkich umów, zarówno wykorzystywanych w obrocie gospodarczym, jak i zawieranych w celach prywatnych.

Przygotowuję i opiniuję projekty umów, przedstawiając analizę ich potencjalnych skutków prawnych oraz wskazując możliwe rozwiązania. Doradzam w zakresie wyboru kontrahenta i rodzaju umowy. Wspieram Klientów w negocjacjach. Współpracuję z notariuszami przy przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji, w której niezbędny jest udział rejenta. Analizuję i opiniuję również umowy już zawarte.

Moja pomoc obejmuje m.in.:
1. umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich, o odpowiedzialności materialnej, o zakazie konkurencji, poufności,
2. umowy sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy,
3. umowy generalnego wykonawstwa, podwykonawstwa,
4.   umowy sprzedaży, dostawy, świadczenia usług.

Windykacja

Udzielam pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych, co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Oferuję kompleksowe usługi windykacyjne, począwszy od kontaktów z dłużnikami, w celu nakłonienia ich do dobrowolnego spłacenia zaległości (wezwania do zapłaty i negocjacje), poprzez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, aż po egzekucję komorniczą.

Skorzystanie z pomocy prawnej od początku procedury windykacyjnej, zapobiega powstaniu nieprawidłowości w toku dochodzenia należności i często wpływa na szybsze i sprawniejsze wyegzekwowanie należnych kwot.

Moja pomoc obejmuje m.in.:
1. przygotowywanie wezwań do zapłaty, wezwań do próby ugodowej, oświadczeń o uznaniu długu, porozumień co do sposobów dobrowolnej spłaty zadłużenia,
2. przygotowywanie pozwów o zapłatę,
3. przygotowywania wniosków o zabezpieczenie roszczeń,
4. przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
5. reprezentowanie Klientów przed Sądami i Komornikami,
6. współpracę z profesjonalnym Biurem Detektywistycznym, celem odnalezienia majątku dłużnika.

Kontakt

.

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 9- 17
sobota – niedziela: zamknięte

Polityka prywatności

         
                    
   
                                
© 2020 Filip Jańczuk. By CoDwieGłowy.

Dane kontaktowe

ul. Świetlana 3/1
60-151 Poznań
+48 604 556 391
e-mail: radca@filipjanczuk.pl